Ενημέρωση σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρία με την επωνυμία ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ενημερώνει με την παρούσα ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοχώρου https://gev.gr/, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

1.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ;

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. είναι μια από τις εταιρίες του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών η οποία λαμβάνει χώρα στον ιστοχώρο gev.gr, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006.

Ειδικότερα, η εταιρία  ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο ΓΕΒ εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Σοφ. Βενιζέλου 16, Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Κτίριο Μ. Αλέξανδρος, TK 54628), ΑΦΜ 997997389, ΑΡ ΓΕΜΗ 128464704000, ΤΗΛ 2310705002, email: intersalonica@intersalonica.gr 

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε, για τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της αντίστοιχης ελληνικής νομοθεσίας,  έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων με στοιχεία επικοινωνίας: dpo@intersalonica.gr – 2310492302 – 15ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας ΤΚ 551 02.

2.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΗ;

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο gev.gr, γίνεται αυτόματα καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής του ταυτότητας, αλλά αυτά χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίαση της εταιρίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών του ιστοχώρου γίνεται με σκοπό να παρέχεται  πρόσβαση στις πληροφορίες του. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας, με τη συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας, στην οποία καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση e-mail και το τηλέφωνο του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την εταιρία.

Τέλος, η βάση της επεξεργασίας των δεδομένων που είναι απαραίτητα για τις αγορές στο ηλεκτρονικό κατάστημά της εταιρίας ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., είναι η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη για την παροχή σχετικών υπηρεσιών.

 

3.ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ;

Μέσω του ιστοχώρου gev.gr συλλέγονται αυτομάτως δεδομένα, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του χρήστη, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό του σύστημα, η ταχύτητα της σύνδεσής του, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies (βλ. ενημέρωση για Cookies). Επιπλέον, γίνεται συλλογή προσωπικών δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοχώρου, στα οποία περιλαμβάνονται: Ονομ/μο, email και πληροφορίες από το θέμα και το μήνυμα.

Κατά την επίσκεψή του χρήστη στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και με την αγορά προϊόντων και την εκτέλεση παραγγελιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγονται τα εξής στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο, β) διεύθυνση, γ) email, δ) τηλέφωνο, προκειμένου να εκτελεσθεί η παραγγελία και ε) αριθ. τραπεζικού λογαριασμού, εάν η πληρωμή γίνει με τραπεζική κατάθεση, ενώ εάν ζητηθεί η έκδοση τιμολογίου, επιπλέον, συλλέγονται τα εξής δεδομένα: α) επωνυμία, β) ΑΦΜ, γ) επάγγελμα. Δεν συλλέγονται ούτε διατηρούνται τα στοιχεία πιστωτικών ή τραπεζικών καρτών ή άλλων οικονομικών στοιχείων.

4.ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη της  ιστοσελίδας της εταιρίας είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. στ΄ του Κανονισμού 2016/679, δηλ. ότι η λειτουργία της εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντα της εταιρίας, όπως είναι η προβολή των προϊόντων της εταιρίας και η παροχή υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, αλλά και η βελτίωση της διαδικτυακής παρουσίας της. 

Αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη διενέργεια συναλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα η νομική βάση είναι η διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β΄ του Κανονισμού 2016/679, καθώς είναι απαραίτητη για την κατάρτιση και εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και του πελάτη.

5.ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της εταιρίας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από την πάροδο έξι μηνών. Το ίδιο ισχύει και για τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Τα δεδομένα που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τις συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρούνται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

6.ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να είναι συνεργαζόμενοι προμηθευτές και διοικητικές, δικαστικές ή άλλες δημόσιες αρχές, στις οποίες υποχρεούται η εταιρία να γνωστοποιεί τα ως άνω προσωπικά δεδομένα. Κατά τα λοιπά, δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, ούτε σε τρίτες χώρες.

7.ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ;

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του, για το δικαίωμα εναντίωσης ή αντίρρησης. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται με την αποστολή είτε επιστολής στη διεύθυνση: ΓΕΒ – Σοφ. Βενιζέλου 16 – Δ. Κορδελιού-Ευόσμου, Κτίριο Μ. Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54628 (Υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων) είτε ηλεκτρονικού μηνύματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@intersalonica.gr). Απάντηση για την ικανοποίηση του δικαιώματος θα πρέπει να δοθεί εντός διαστήματος 30 ημερών. Σε κάθε περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Πολίτες -> Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή).